Ганна Розчар

ПРОЗО
РОСТИ

прозоримоволюбовкнигу
книгукнигукнигукнигукни
гукнигукнигукнигукнигу
книгукнигукнигукнигукни
гукнигукнигукнигукнигу
книгукнигукнигукнигукни
п р о з о р о с т и!

* * *